Beurs Expo goed bezocht
 

Fleet Lounge 12 februari a.s. in teken van Telematica

Donderdag 12 februari 2015 is de eerste Fleet Lounge, dé landelijke brancheborrel voor beslissers in de wagenparksector. Hier krijgt u, in een dynamische netwerkomgeving, hoogwaardige Fleetmanagement vakinformatie. Natuurlijk is er ook alle ruimte om te netwerken met branchegenoten. De organisatie en haar partners nodigen u van harte uit om deel te nemen! Deelname is alleen gratis voor Fleetowners en wagenparkbeheerders. Zie voor meer informatie ook het bezoekersreglement.

De Fleet Lounges zijn onderdeel van het Fleet Platform. Dit bestaat uit:

  • dit digitale platform
  • het Fleet Event (gehouden op 26 november jl.) en
  • tweemaal per jaar een Fleet Lounge (in 2015 op 12 februari en 10 september).

Deze eerste Lounge vindt plaats in Hotel Van der Valk, Hoofdveste 25 te Houten. Het programma op donderdag 12 februari ziet er zo uit:

15.30 uur        Ontvangst bezoekers
16.10 uur        Entree zaal
16.10 uur        Presentatie "Do’s and don'ts van Telematica" - Wim Vossebelt
17.00 uur        Start Fleet Lounge (netwerkborrel)
19.00 uur        Einde

De presentatie: "Do’s and don'ts van Telematica"

Wim Vossebelt zal een compleet beeld proberen te geven van de ontwikkelingen welke het telematica vakgebied op dit moment doormaakt. Wat ooit begonnen is al een basale track & tracé dienst, ontwikkeld toch steeds meer in een integraal thema, waarbij de volgende stromingen elkaar ontmoeten:

  • Verkeerskundig (alles gericht op het verbeteren van de doorstroming, reduceren voertuigverliesuren)
  • Duurzaamheid (zowel richting gebruik als verbruik en vooral de recente trend richting alternatieve aandrijvingen) 
  • Veiligheid (het verhogen van zowel de individuele als collectieve verkeersveiligheid)

Hij zal u tevens proberen duidelijk te maken, dat we niet moeten investeren in afzonderlijke kastjes, maar in centrale computing power als in-car systeem. Tot nu toe wordt er te weinig samengewerkt en zijn zaken versnippert en hebben vaak geen sluitende business case.
Als industrie moeten we ons transformeren, maar ook onze afnemers en gebruikers. We moeten ons meer focussen op het delen van in-car data, zodat iedereen hiermee zijn eigen value added diensten kan ontwikkelen.
De telematica markt is een sterke verticale markt, waarbij de volledige keten door 1 leverancier wordt beheerst. Dit moeten we omturn in een horizontale markt, waarbij partijen elkaar versterken en gezamenlijk investeren in de toekomstige ontwikkelingen.

Bent u Fleetowner of wagenparkbeheerder en wilt u hierbij aanwezig zijn? Vraag dan hier uw gratis registratiecode aan.

© 2021 EXPOMotion
info@expomotion.nl M +31 (0)6 26 110 245
Deel deze pagina: